Preprints

Hormio, Säde and Samuli Reijula. Universities as anarchic knowledge institutions [pdf]

Kuorikoski, Jaakko and Samuli Reijula. Making it count. An inferentialist account of computer simulation [pdf]

2023

Rolin, Kristina, Inkeri Koskinen, Jaakko Kuorikoski and Samuli Reijula (2023). Social and cognitive diversity in science: introduction , Synthese 202:36. [pdf, open access]

Pesonen, Renne and Samuli Pöyhönen (2023). Älykästä paskapuhetta - tekoälymallit ihmisälyn peilinä (Fluent bullshit - AI models as a mirror to human intelligence), Tieteessä Tapahtuu, 3/2023. [pdf, open access]

Reijula, Samuli, Jaakko Kuorikoski, Miles MacLeod (2023). The division of cognitive labor and the structure of interdisciplinary problems, Synthese 201:214. [pdf, open access]

2022

Reijula, Samuli and Jaakko Kuorikoski (2022). Modeling cognitive diversity in group problem solving, in J. Culbertson, A. Perfors, H. Rabagliati & V. Ramenzoni (Eds.), Proceedings of the 44th Annual Conference of the Cognitive Science Society. [pdf]

Reijula, Samuli (2022) Terapeuttinen puhe on kaikkialla (Therapeutic discourse is everywhere; book review) , Tieteessä Tapahtuu 1/2022. [link, OA]

Reijula, Samuli & Ralph Hertwig (2022). Self-nudging and the citizen choice architect. Behavioral Public Policy, 6(1), 119-149. [link] [pdf]

2021

Reijula, Samuli and Jaakko Kuorikoski (2021). The diversity-ability trade-off in scientific problem solving. Philosophy of Science , 88, 894-905. [link] [pdf]

Reijula, Samuli (2021) Social categories in the making: construction or recruitment? , Synthese, 199, 12315–12330. [pdf, open access]

Reijula, Samuli (2021) Hacking, Ian (1936-), Routledge Encyclopedia of Philosophy. [link] [pdf]

Aydinonat, Emrah, Samuli Reijula and Petri Ylikoski (2021). Argumentative landscapes: the functions of models in social epistemology. Synthese, 199, 369-395. [link] [pdf]

2020

Reijula, Samuli and Petri Ylikoski (2020). Tutkijan vapaus institutionaalisen tietoteorian näkökulmasta, in ed. K. Ekholm, E. Väliverronen: Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Vastapaino, Finland. [pdf]

Kuorikoski, Jaakko, Samuli Reijula and Susanne Uusitalo (2020). Neuroscience of autonomy and paternalistic policies. In Harbecke, J. & Herrmann-Pillath, C. (eds.). Social Neuroeconomics : Mechanistic Integration of the Neurosciences and the Social Sciences. London: Routledge, p. 221-235. [pdf]

2019

Marchionni, Caterina & Samuli Reijula (2019) What is mechanistic evidence, and why do we need it for evidence-based policy? Studies in History and Philosophy of Science A, 73, 54–63. [link] [pdf]

Reijula, Samuli & Jaakko Kuorikoski (2019). Modeling epistemic communities, in M. Fricker, P.J. Graham, D. Henderson, N. Pedersen, J. Wyatt (eds.) The Routledge Handbook of Social Epistemology, 240-249. [link] [pdf]

2018

Kyanoush Seyed Yahosseini, Samuli Reijula, Lucas Molleman & Mehdi Moussaıd (2018) Social information can undermine individual performance in exploration-exploitation tasks. COGSCI 2018: 40th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2470-2475. [pdf]

Reijula, Samuli; Timo Ehrig; Konstantinos Katsikopoulos; Jaakko Kuorikoski; Shyam Sunder (2018). Nudge, Boost or Design? Limitations of behavioral policy under social interaction. The Journal of Behavioral Economics for Policy, 2(1), 99-105. [pdf] [link]

Kuorikoski, Jaakko & Samuli Reijula. (2018). Kokeellinen yhteiskuntatiede (Experimental social science), in Kaidesoja, T; Kankainen, T; & Ylikoski, P (eds.) Syistä Selityksiin – Kausaliteetti ja selittäminen yhteiskuntatieteissä., Gaudeamus, 279-307.

2017

Reijula, Samuli (2017). How could a rational analysis model explain? COGSCI 2017: 39th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 2975-2980. [link]

Pöyhönen, Samuli (2017). Value of cognitive diversity in science. Synthese, 194: 4519-4540. [pdf] [link] [online materials]

2016

Pöyhönen, Samuli (2016). Memory as a cognitive kind. Brains, remembering dyads and exograms, in C. Kendig (ed.), Natural Kinds and Classification in Scientific Practice. London: Pickering & Chatto, 145–156. [link] [pdf]

Pöyhönen, Samuli (2016). Psykologia tieteenalana ja asiakastyönä (Vesa Talvitie, Arkipsykologiasta aivotutkimukseen – kysymyksiä psykologian filosofiasta). Niin & Näin 3/16,132-134. [link] [pdf]

2015

Ylikoski, Petri & Samuli Pöyhönen (2015). Addiction-as-kind hypothesis. International Journal of Alcohol and Drug Research, 4(1): 21–25. [link] [pdf]

2014

Pöyhönen, Samuli. (2014). Explanatory power of extended cognition, Philosophical Psychology, 27/5, 735-759. [link] [pdf]

Pöyhönen Samuli (2014). Natural kinds and concept eliminativism, in V. Karakostas and D. Dieks (eds.), EPSA11 Perspectives and Foundational Problems in Philosophy of Science, The European Philosophy of Science Association Proceedings 2, 167-179. [pdf]

Pöyhönen, Samuli. (2014). Intentional concepts in cognitive neuroscience, Philosophical Explorations, 17: 93–109 [link] [pdf]

2013

Pöyhönen, Samuli (2013). Chasing Phenomena. Studies on classification and conceptual change in the social and behavioral sciences. Doctoral Dissertation. Philosophical Studies from the University of Helsinki. [link:summary]

Kuorikoski, Jaakko & Samuli Pöyhönen (2013). Understanding non-modular functionality. Lessons from genetic algorithms, Philosophy of Science, 80/5, 637-649. [link] [pdf]

Kuorikoski, Jaakko & Pöyhönen, Samuli (2013). Evolution and Modularity: The limits of mechanistic explanation, COGSCI 2013, Proceedings of the annual meeting of the cognitive science society, 840–845. [pdf]

2012

Kuorikoski, Jaakko & Samuli Pöyhönen (2012). Looping kinds and social mechanisms, Sociological Theory, 30:3, 187–205. [link] [pdf]

Rusanen, Anna-Mari & Samuli Pöyhönen (2012). Concepts in change, Science & Education, 22, 6, 1389-1403. [link] [pdf]

Pöyhönen, Samuli. (2012) Carving the mind by its joints – Natural kinds and social construction in psychiatry, in Milkowski, Martin, and Konrad Talmont-Kaminsky (eds.) Regarding Mind, Naturally. Cambridge Scholars Publishing, [pdf]

Kokkonen, Tomi & Samuli Pöyhönen. (2012). Olemukset piilopremisseinä argumentaatiossa, in Ritola, Juho (ed). Tutkimuksia Argumentaatiosta, 191-206.

Pöyhönen, Samuli (2010). Luonnollinen luokka, Logos-ensyklopedia. Syrjämäki, Sami, Kannisto, Toni & Järvilehto, Lauri (ed.). Eurooppalaisen filosofian seura ry.

Kuorikoski, Jaakko & Samuli Pöyhönen (2009). Ihmistieteelliset luokitukset ja sosiaaliset takaisinkytkentämekanismit, Tiede & Edistys, 4/09, 271-289. [pdf]

Pöyhönen, Samuli (2007). Luonnollisuuden rajoilla, Master’s thesis (pro gradu). Full text (in Finnish). Abstract (in English).